Regulamin

1. Akceptacji regulaminu dokonasz poprzez dodanie pierwszego wpisu.

2. Dodawać możesz wpisy dotyczące jedynie witryn, którymi zgodnie z prawem rozporządzasz.

3. Wpis musi być opatrzony unikalnym i poprawnym językowo opisem.

4. Administracja ma prawo do ingerencji we wpisy, jeśli łamią one przepisy prawa lub postanowienia regulaminu.

5. Administracja nie może zostać obarczona odpowiedzialnością za treści zgłaszane przez użytkowników.

6. Obowiązującym tekstem regulaminu jest zawsze jego wersja ogłoszona na stronie serwisu.

7. Treść regulaminu może podlegać okresowym zmianom.